Uw advocaat

Juridische puzzels zijn uitdagend, we zetten er graag onze tanden in. Aan de andere kant beseffen we heel goed dat geen enkele juridische vraag los gezien kan worden van de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. Dat geldt voor de ondernemers die wij vertegenwoordigen, maar ook voor de particulieren die wij bijstaan.

We verdiepen ons in u en, bij onze zakelijke cliënten, in de omgeving waarin u werkzaam bent. Zo smeden wij juridische-, branche- en persoonlijke kennis tot een ijzersterke combinatie waarmee we u verder helpen. Onze geïntegreerde kantoororganisatie maakt het daarnaast mogelijk om expertises uit te wisselen, zodat u altijd verzekerd bent van de best mogelijke ondersteuning.

Onze advocaten helpen u met:

advocaat Dennis van Alst De Mul Zegger advocaten
Aanbestedingsrecht
Huurrecht

Dennis van Alst

o.a. advies over en begeleiding van aanbestedingsprocedures, opstellen huurcontracten, ondersteuning bij huurconflicten, ontruimingsbescherming, huur en faillissement

advocaat Bas van Snippenburg De Mul Zegger advocaten
Arbeidsrecht, Ondernemings- en insolventierecht

Bas van Snippenburg

o.a. ondersteuning bij arbeidsgerechtelijke conflicten, (collectief) ontslag, contracten, pensioen, sociale verzekeringen, begeleiding bij fusies, verkoop, overname, financiering, herstructurering, faillissementen en debiteurenbeheer

advocaat Marianne Willems De Mul Zegger advocaten
Personen- en familierecht, Arbeidsrecht en Sociale zekerheid

Marianne Willems

o.a. ondersteuning bij echtscheiding en alimentatie, sociale voorzieningen en uitkeringen, arbeidsongeschiktheid, ontslag en arbeidsconflicten

advocaat Ingeborg Obers De Mul Zegger advocaten
Strafrecht, Jeugdrecht en Personen- en familierecht

Ingeborg Obers

o.a. bijstand aan verdachte, letsel- en slachtofferzaken, jeugdstrafrecht en gesloten jeugdhulp, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, omgang en gezag

advocaat Joost van Berk De Mul Zegger advocaten
Ondernemings- en insolventierecht
Fiscaal recht

Joost van Berk

o.a. begeleiding bij fusies, verkoop, overname, financiering, herstructurering, faillissementen, debiteurenbeheer en bijstand in geschillen met de Belastingdienst

advocaat Moorman van Kappen De Mul Zegger advocaten
Ondernemings- en insolventierecht

Frederik Moorman van Kappen

o.a. begeleiding bij fusies, verkoop, overname, financiering, herstructurering, faillissementen en debiteurenbeheer

advocaat Cyril Weijers De Mul Zegger advocaten
Strafrecht
Vermogensrecht

Cyril Weijers

o.a. bijstaan bij vermogensdelicten, fraude, verkeersovertredingen, drugsdelicten, begeleiding bij schulden, contractgeschillen, schadevergoedingen, koop en verkoop roerende en onroerende zaken

advocaat Herman Schenke De Mul Zegger advocaten
Internationaal- en bouwrecht

Herman Schenke

o.a. bijstand in grensoverschrijdende aangelegenheden en begeleiding bij bouwgeschillen, architectenrecht en aanneming

advocaat Joop Kobossen De Mul Zegger advocaten
Vastgoedrecht Erfrecht

Joop Kobossen

o.a. begeleiding bij koop, verkoop en (ver)huur onroerende zaken, aanneming en omgeving en begeleiding bij erfopvolging

advocaat Frans Kobossen De Mul Zegger advocaten
Vastgoedrecht Bestuursrecht

Frans Kobossen

o.a. begeleiding bij koop, verkoop en (ver)huur onroerende zaken, aanneming, vergunningen en ruimtelijke ordening

advocaat Isabel Cobussen De Mul Zegger advocaten
Verbintenissenrecht Bestuursrecht Ruimtelijke ordening en Milieurecht

Isabel Cobussen

bestuursrechtelijke zaken hoe divers ook van aard met accenten op ruimtelijke ordening en milieurecht, alsook verbintenissenrecht.